Kerkdiensten

Zondag 16 januari

Tekst: Filippenzen 4: 4-7

Oudjaarsviering van de Oosthoekgemeenten

Zondag 19 december

Vierde advent

Kerkdienst met Sinjael

Livestream vanuit Oudehorne

Kerstviering van de Oosthoekgemeenten

Zondag 21 november

Gedachtenisdienst

Kerkdienst met ds. Piet Hulshof op zondag 29 augustus 2021

(Opname in de Sintrumtsjerke te Donkerbroek)

Tsjerketsjinst Omrop Fryslân met ds. Piet Hulshof op zondag 15 augustus 2021

Doopdienst van Silke op zondag 25 juli

Zondag 23 mei

Pinksteren en bevestiging

met ds. Piet Hulshof

Zondag 2 mei was het feest! We konden weer naar de kerk.

Kerkdienst 30 mei met

ds. Dingena Hasper

Kerkdienst met dhr. Ulbe Zwaga op zondag 22 augustus 2021

Zondag 25 april

Piet Hulshof over Licht

Video's goede vrijdag en stille zaterdag

Zondag 7 februari: Viering van de maaltijd van de Heer


Zondag zouden we de dienst in de Beage houden. We zouden dan met elkaar eten en tijdens het eten met elkaar zingen en luisteren naar een korte overdenking en dan samen het brood breken en de wijn of druivensap drinken.
Ja, dat zou allemaal ... maar helaas, dat kan dus niet. Daarom doen we het zo. Met een video. 


Jozua 4: 20,21

Opname zondag 10 januari

In Exodus 33 wordt het heel spannend. God wil eigenlijk niet meer met zijn volk meegaan. Maar Mozes komt voor het volk op. Alleen die ene en belangrijkste vraag durft hij niet te stellen. En dan is het God die met een verrassend aanbod komt.


Exodus 33: 14

Opname zondag 3 januari

Dit is eerste overdenking in 2021. Alle reden dus om stil te staan bij de bijzondere woorden in Numeri 6: De Heer zegent ons en Hij beschermt ons. De Heer doe zijn aanschijn over ons lichten en Hij is ons genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over ons en Hij geeft ons vrede.


Numeri 6: 24-26

Opname 31 december

Dit is een liedoverdenking over het lied van Dietrich Bonhoeffer: "Door goede machten trouw en stil omgeven". In deze opname is het lied te horen met een prachtige en zingbare (!) melodie. Deze overdenking is gemaakt net voor de jaarwisseling van 2020 en 2021.


NLB Lied 511: Door goede machten

Opname zondag 27 december

In deze korte kerkdienst gaat het over het thema:

Licht in de nacht. In deze tijd van angst en onzekerheid zoeken we naar houvast en licht. De engel in Lucas 2 laat daarin een geweldige boodschap horen: U is heden de Heiland geboren!

Na de overdenking hoort u het prachtige lied: Licht in de nacht.


Lucas 2: 8-20

Opname Eerste kerstdag

In deze korte kerkdienst gaat het over de geboorte van Jezus. Aan deze dienst werken mee:

ds. Piet Hulshof (voorganger)

Fokke en Jochum (kaarsen en gedichten)

Reina van der Wielen (schriftlezing)

De leiding en de kinderen van de Bernetsjerke


Lucas 2: 1-7

Opname zondag 20 december (4de adventszondag)

In deze korte kerkdienst gaat het over Maria, die een bijzonder boodschap krijgt. Een boodschap die ook voor ons heel bemoedigend is. Juist in deze moeilijke tijd. God maakt een nieuw begin!

Klik op het plaatje hiernaast of op de link hieronder om de dienst te bekijken.


Lucas 1: 26-38


Opname zondag 13 december (3de adventszondag)


In deze geluidsopname zijn plaatjes van de beamerpresentatie en de teksten van de liederen te zien. De voorganger is ds. Y. Riemersma-Beintema, die preekt over Jesaja 61 en Openbaring 1.

Om de dienst te bekijken en te beluisteren klik op het plaatje hiernaast of op de link:

Openbaring 1: 4-8


Opname zondag 6 december (2de adventszondag)


In deze geluidsopname zijn plaatjes van de beamerpresentatie en de teksten van de liederen te zien. De voorganger is pastor Koos Dijkshoorn, die preekt over Jesaja 40: 1-11 en Johannes 1: 19-28.

Om de dienst te bekijken en te beluisteren klik op het plaatje hiernaast of op de link:

Johannes 1: 19-28Opname zondag 29 november


In deze dienst zingt Eileen van Blerk een eigen gemaakt lied over de Kananese vrouw op de melodie van Jolene. Zij wordt op de piano begeleid door Luuk Wink. Deze zondag is het de eerste adventszondag en in deze dienst wordt ook het avondmaal gevierd.

Ds. Piet Hulshof preekt over het thema "Rust" n.a.v. Psalm 131.

Om gedeelten uit de dienst te bekijken en te beluisteren klik op het plaattje hiernaast of op de link: Preek 131 (Rust)


Geluidsopname met plaatjes van de kerkdienst op zondag 15 november


Voorganger: ds. Ineke van de Beukel

Pianist: Luuk Wink

Bijbellezing: Lukas 17: 20-37


Klik hier of op het plaatje om deze dienst te bekijken.

Opname zondag 22 november


Helaas is de opname van deze dienst mislukt.

De preek kunt u wel lezen.

Klik daarvoor op het plaatje hiernaast of op deze link: Preek Matteüs 15: 21-28 (Kruipolie)
Bijbelzondag 25 oktober (video)


Voorganger: ds. Piet Hulshof

Pianist: Luuk Wink

Bijbellezing: 1 Petrus 4: 7-11

Thema: Geef het door


Klik hier of op het plaatje om deze dienst te bekijken.

Opname zondag 18 oktober


Voorganger: ds. Piet Hulshof

Organist: Lenie Drint

Bijbellezing: 1 Petrus 1: 3-9

Thema: Houvast in de golven


Klik hier of op het plaatje om deze dienst te bekijken.

Opname zondag 11 oktober


Voorganger: ds. Piet Hulshof

Organist: Luuk Wink

Bijbellezing: Psalm 87

Thema: Hen tellen, als in Israël ingelijfd


Klik hier of op het plaatje om deze dienst te bekijken.

Zondag 4 oktober


Voorganger: ds. G. Venhuizen

Organist: Luuk Wink

Bijbellezingen: Jesaja 5: 1-7 en Matteüs 21: 33-43


Klik hier of op het plaatje om deze dienst te bekijken.

Gezamenlijke startdienst

Zondag 27 september was er een gezamenlijke startdienst van de Oosthoekgemeenten in de sporthal van Nieuwehorne.


Klik hier of op het plaatje om deze dienst te bekijken.

Zondag 20 september 

In deze video zijn momenten opgenomen van een speciale kerkdienst in de sporthal van MFG De Kompenije te Jubbega. Daar kon de gemeente zingen en luisteren naar de muziekgroep Ypsilon uit Lippenhuizen. In deze dienst werden Fenna en Gerben bevestigd als ambtsdragers, namen we afscheid van Anneke, Elske en Franke als ambtsdragers en nam de bernetsjerke afscheid van de kinderen, die voor het eerst naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan.


Klik hier of op het plaatje om deze dienst te bekijken.

Zondag 30 augustus

Deze kerkdienst wordt geleid door onze oud-predikant ds. D.A. Wams. Bijbelgedeelte is: Matteüs 21: 28-31a: De gelijkenis van de vader, die zijn oudste en zijn jongste zoon vraagt om te werken in de wijngaard.


Klik hier of op het plaatje om deze dienst te bekijken.

Zondag 23 augustus

Meditatie van ds. Piet Hulshof over het thema:

Heb jezelf lief als je naaste (Lucas 10: 38-42).

In deze video gaat het over de balans tussen geven en ontvangen. In het verhaal voor de kinderen heeft Jelle een accuschroefboormachine meegenomen. Maar de accu moet natuurlijk wel opgeladen zijn. In deze dienst staat het verhaal van Martha en Maria (Lucas 10: 38-42) centraal. De muziek is in handen van Luuk Wink (piano) en Jantje Jonkman (accordeon). Aan het eind van de preek hoor je de piano en zingt Eileen van Blerk het prachtige lied: Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats.

Klik hier of op het plaatje om deze dienst te bekijken.

Openluchtdienst zondag 16 augustus

Meditatie van ds. Piet Hulshof over het thema: Give me oil in my lamp (Matteüs 25: 1-13)  In deze feestelijke openluchtdienst van de PKN-gemeenten Katlijk-Mildam, Oude- en Nieuwehorne, Jubbega en Hoornsterzwaag wordt er gezongen. De kinderen steken hun eigengemaakte olielampjes aan en "boer Harms" vertelt over de preek, die hij gehoord heeft over de 5 wijze en de 5 oliedomme meisjes.

Klik hier of op het plaatje om deze dienst te bekijken.

Openluchtdienst zondag 9 augustus

Meditatie van ds. Piet Hulshof over de liefde van de Vader (Lucas 15: 11-32). In deze feestelijke openluchtdienst van de PKN-gemeenten Katlijk-Mildam, Oude- en Nieuwehorne, Jubbega en Hoornsterzwaag wordt er gezongen. Ds. Piet Hulshof (als boer verkleed) vertelt over de vader in de bekende gelijkenis van de verloren zoon.

Klik hier of op het plaatje om deze dienst te bekijken.